נוסח אחריות

חברת הרהיטים AEF ( להלן החברה) מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט, או חלק מרהיט, ששווק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור.
חברת AEF מתחייבת לבצע את התיקון הנדרש ו/או להחליף את הדרוש החלפה, לפי צורך, כפי שתקבע החברה ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, בכפוף לתנאי האחריות.

תקופת האחריות:
תקופת האחריות לכל המוצרים היא לשנה אחת בלבד, החל ממועד אספקת מוצרים לבית הלקוח האחריות בשנה הראשונה בבית הלקוח.
האחריות על מיטות היא שנה + שנתיים נוספות
האחריות על מזרנים היא שנה+9 שנים נוספות לסדרת רויאלטי והפרימיום, שנתיים לסדרת האקונומי.
האחריות תינתן למי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודה.
הזכויות לתעודה זו ניתנות להעברה בכפוף למתן הודעה לחברה
החברה רשאית אך לא חייבת להמשיך לספק שרות ותיקונים בתשלום לאחר תום תקופת האחריות.
תנאי האחריות:
לקונה יש טופס תעודת משלוח ותעודת אחריות זאת החתומות ע”י גורם מוסמך של החברה.
תעודת האחריות תקפה למקרה של שימוש ביתי בלבד.
במקרה של שימוש מסחרי במוצר תעודת האחריות אינה תקפה.
בתום השנה הראשונה של האחריות , בכל מקרה של תיקון המחייב ביקור בית של טכנאי ו/או העברת המוצר למפעל,ישא הלקוח בעלות ביקור טכנאי וההובלה, בהתאם לתעריפי החברה.
סייגים לאחריות
במקרים הבאים האחריות לא תחול:
הרהיט נקנה מתצוגה או במסגרת מכירת עודפים.(האחריות לא תחול אך ורק על הפגם שצוין בעת המכירה)
כתוצאה מהובלה, הרכבה או מטיפול על ידי גורם לא מוסמך, למעט פגם שנגרם על ידי נציג מוסמך שלנו.
פגמים עקב בלאי בלתי סביר ולא בשל פגם בייצור.
הפגם נובע מהבדלי גוון בצבע כתוצאה מתכונותיו הטבעיות של הריפוד. (דהייה של גוון הבדים או הכיסויים הנמכרים)
הפגם נגרם כתוצאה מ: כוח עליון, מים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר, רשלנות הצרכן וכו'
אספקת מוצר או חלק חליפי חדש, תעשה בכפוף להוראות חוק המכר, על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו ולדווח על כל פגם במוצר.
המוצר יתוקן או יוחלף, חלקו או כולו, במוצר או חלק במצב וגיל דומים.
במקרה והמוצר אינו משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה, שלא יפחת בתכונותיו מהמוצר שנרכש.
לחברה קיימת הזכות לבחור בין תיקון הרהיט, החלפתו או החלפת חלק ממנו, לפי שיקול דעתה של החברה. לא ניתן להחליף?, יובא בחשבון זמן השימוש במוצר עד לקלקולו או לגילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי.
בכל מקרה של תיקון הרהיט, החברה מתחייבת להשיבו למצבו טרם הקלקול.
במקרה של הובלה ו או הרכבה עצמית האחריות תינתן במחסני החברה בלבד ולא בבית הלקוח, כלומר על הלקוח להביא את החלק הפגום למחסני החברה או לחלופין ניתן לשלוח טכנאי שיטפל בבעיה במקום.
ללקוחותינו מאזור אילת והסביבה בלבד, האחריות על המוצר תינתן במחסני החברה בלבד וההובלות למחסני החברה וחזרה יבוצעו באחריות הלקוח ועל חשבונו.
במוצרים שלא נדרשת הרכבה כגון שידות, קומודות וכדומה.. טיפול במוצר ניתן במחסני החברה בלבד או בתשלום הובלה בבית הלקוח.

אופן הטיפול במוצרי החברה :
– יש להרחיק את הרהיטים ממקורות חום ישירים, כגון: שמש ,תנורים, וגופי חימום.
– יש למנוע מגע ממושך של הרהיט עם מים או כל נוזל אחר.
– לצורך ניקוי מאבק יש להשתמש במטלית רכה לחה ולייבש מיד במטלית יבשה
– מזרנים ינוקו בשואב אבק או מטלית יבשה בלבד תוך כדי הקפדה על המשטח.
– מזרנים יש לסובב 180 מעלות למניעת ריכוך לא סימטרי במזרן אחת ל3 חדשים.
– כדי לשמור על ברק העץ ניתן להשתמש בתכשירים המיועדים להברקת עץ תוך הקפדה על הוראות השימוש.
– יש להקפיד שלא למרוח שמן על העץ, פעולה כזו עלולה להשאיר כתמים.
  אופן הטיפול ברהיטי עור:
– יש להרחיק את הרהיטים ממקורות חום ישירים, כגון: שמש ,תנורים, וגופי חימום.
– יש למנוע מגע של הרהיט עם מים או כל נוזל אחר.
– לצורך ניקוי מאבק יש להשתמש במטלית רכה לחה ולייבש מיד במטלית יבשה.
– לניקוי יסודי יש להשתמש בתכשירי ניקוי המיועדים לעור ע”פ הוראות יצרן התכשיר ובאחריותו.
– אין להשתמש בתכשירי ניקוי או כל חומר ניקוי אחר לניקוי העור.

WhatsApp דברו איתנו.
שתפו עגלה עם חבר/ה
דילוג לתוכן